Miljøpåvirkning

Ingen støjoverskridelser på beboelses­ejendomme i området primært grundet den store afstand til beboelse på 8 x totalhøjde

Støj

Støj er ofte en kilde til bekymring, og støjsensitivitet er bestemt subjektivt, men på grund af de store afstande fra møllerne til beboelse, vil der ikke være overskridelser af støjgrænsen. 

Ifølge Dansk Støj-emissionsregulering fra 2019 må støj-emissioner ikke overstige 42 db ved 6 m/s og 44 db ved 8 m/s. På kortene nedenfor kan man se, at den røde støjlinje, som illustrerer en støjudledning på 42 dB, ligger langt fra ejendommene. Ved højere vindhastigheder, som f.eks. ved 8 m/s, er støjgrænsen på 42 dB stadigvæk langt fra beboelsesejendommene.

42 dB svarer til støjen fra et køleskab eller hvisken – vel at mærke uden andre støjkilder. Almindelig tale har et støjniveau på 60 dB.

Læs mere på hos VidenOmVind om, hvordan det er at være nabo til vindmøller.

Beregninger
Støj ved 6 m/s vind
Støj ved 8 m/s vind
Standard: BEK nr. 135 af 07/02/2019

Fem naboer berøres af mindre skyggeoverskridelser. Med disse er der indgået aftaler om kompensation.

Skygge

Der vil være mindre skyggeoverskridelser på fem beboelsesejendomme i området. Beboerne støtter projektet, og der er indgået aftale om kompensation.

Beregninger
Skyggeeffekt
Standard: BEK nr. 135 af 07/02/2019
adgangsforhold

Adgangsveje og kranholdepladser er placeret med fokus på at minimere eventuelle gener for beboere, øvrig trafik og dyreliv.

Derfor planlægges der med at tilkøre projektområdet fra Skjernvej i konstruktions- og driftsfasen.

Endelig Analyse

Bemærk venligst at i forbindelse med en ansøgning vil en uafhængig sagkyndig foretage målingerne, som vil være de gældende såfremt der opnås byggetilladelse. Vores analyser er kun vejledende.

Din mening

Giv os feedback på projektet
Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com
Rijad-Avdagic
Rijad Avdagic
Teamleder, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 46
E-mail: rijad@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com