Klima og bæredygtighed

Læs om effekten på Herning kommunes forpligtigelser til klimaaftalen samt bidrag til CO2-neutralitet

Herning kommune

I Herning Kommune findes der i dag i alt 134 vindmøller, som i 2020 havde en samlet elproduktion på ca. 195.000.000 kWh. Vindmøllerne består af en stor blanding af forskellige fabrikater og størrelser. Hele 81 af disse møller er 19 år gamle eller ældre og står for knap 50 procent af den samlede produktion.
Inden udgangen af 2030 er der risiko for, at produktionen fra vindmøller i kommunen vil være halveret, hvis man ikke tillader nye.

De 9 vindmøller i Frydendal vil kunne generere den samme mængde strøm, som de 81 møller generer i dag.

Med en realisering af det nye projekt vil klimaeffekten være stor i Herning kommune med et meget markant bidrag til den grønne omstilling og målene i DK2020 klimaprojektet, som kommunen er en del af.

 

årlig produktion på ca. 103.000.000 kWh

9 x Vestas V136-4.2 MW vindmøller vil opnå en årlig produktion på ca. 103.000.000 kWh, hvilket svarer til strømforbruget hos ca. 22.600 husstande.

Produktionen svarer desuden til en fortrængning af ca. 88.000 ton CO2 og vil være et markant skridt i retning af de klimamål, som kommunen har.

De primære formål med projektet at realisere et grønt energiprojekt med henblik på at levere grøn strøm til borgere i Danmark samt at bidrage til, at Herning kommune relativt hurtigt og økonomisk attraktivt kan realisere sine målsætninger om reducering af udledning af drivhusgasser.

Årlig produktion

103.000.000 kWh

Fortrængt CO2 pr. år

ca. 88.000 ton

Antal møller

9 x Vestas V136-4.2
Vi Bidrager til FN's verdensmål

Projektet bidrager til den grønne omstilling og således også til opnåelsen af flere af FN’s 17 verdensmål. Læs mere om de enkelte mål neden for.

Bæredygtig Energi

Bæredygtig Energi

Overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringer. Derfor er udbygningen af produktion fra vedvarende energi en afgørende faktor.

Landvindmøller er desuden den billigste grønne energikilde og kræver derfor prioritering og opbakning.

Industri, Innovation og Infrastruktur

Industri, innovation, infrastruktur

Projektet bidrager markant til den decentrale energiproduktion, som er en vigtig del af den danske elforsyning. Projektet er nyskabende i sin ejerstruktur og kan danne præcedens for lignende innovative projekter i DK.

Bæredygtige Byer og lokalsamfund

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Med den lokale fond og midler til kommunen via Grøn Pulje har vi en ambition om at bidrage til grønne, bæredygtige projekter i nærområdet. Hvad der skal fokuseres på, er op til områdets beboere.

Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Energiproduktionen fra Frydendal Vindmøllepark bliver både ansvarlig, bæredygtig og lokal. Med vindmøller omdannes naturens ressource til effektiv, grøn strøm, der ikke skal transporteres over lange afstande.

Klimaindsats

Klimaindsats

Vi har alle et ansvar for at bekæmpe klima-forandringer, både individuelt og kollektivt. Din støtte til Frydendal Vindmøllepark er et stort bidrag til dette.

 

Partnerskaber for handling

Partnerskaber for handling

Partnerskab for bæredygtig udvikling er i vores optik nøglen til at lykkes med den grønne omstilling, herunder opstilling af flere vindmøller.

Derfor har vi en klar målsætning om at indgå lokale partnerskaber; det være sig med lodsejer og med naboer; med lokale foreninger og aktører med midler fra fonden, samt med beboere i form af medinvestering og med kommunen.

Din mening

Giv os feedback på projektet
Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com
Rijad-Avdagic
Rijad Avdagic
Teamleder, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 46
E-mail: rijad@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com