Grøn energi.
Helt lokalt.
Med dig ombord?

Energi pr. år

103.000.000 kWh

Teknik

9 stk. V136-4.2 MW

Byggeår

est. 2024

Aktuel Status

D. 22. december besluttede byrådet, at der ikke arbejdes videre med Vindpark Frydendal i denne ansøgningsrunde. Vi arbejder fortsat med projektet og forventer at indsende en ny ansøgning. Opdateret d. 16. maj 2023.

Få indsigt i nyt vindmølleprojekt på Frydendal

Projektet

Vindpark Frydendal kan blive et grønt flagskibsprojekt i Herning kommune:

 – Projektet planlægger at rejse 9 x V136-4.2 MW vindmøller eller lignende med stor afstand til nærmeste bebyggelse og totalhøjde på 150 meter.

 – Projektet nyder fuld opbakning blandt de nærmeste naboer inden for 1.200 meter.

 – Projektet ønsker at inddrage nærområdet i form af tilbud om medejerskab, kanalisering af midler til lokal fond samt lokale partnerskaber.

– Projektet går ikke efter de største eller højeste vindmøller, men forsøger at opretholde et så harmonisk landskab som muligt ved at holde en totalhøjde på 150 meter

Bliv klogere på projektet og hvad det betyder for området her på sitet og giv gerne din mening til kende via knapperne øverst til højre.

Projektet udvikles af firmaet Momentum Energy Group A/S.

 

 

produktion

Der er i alt 134 møller i Herning Kommune, som tilsammen gennemsnitligt producerer 195 GWh årligt. 81 af de nuværende møller er 19 år eller ældre. Vindpark Frydendal vil med 9 højtydende møller kunne generere samme mængde grøn strøm som disse 81 møller.

Der er 41.456 husstande i Herning Kommune. Vindpark Frydendal vil have en samlet produktion på 103.000.000 kWh, svarende til cirka 22.600 husstandes årlige elforbrug. Vindpark Frydendal vil således kunne dække 53 procent af Herning kommunes husstands-elforbrug.

 

Nutid Fremtid

Teknik og
produktion

9 x Vestas V136-4.2 MW

Vi søger om at opstille møllern i det skitserede område ved Frydendal øst for Ørnhøjvej. Layoutet tager højde for store afstande til nærmeste beboelse, for at reducere evt. gener mest muligt samt for at undgå landskabelige påvirkning mest muligt.

De 9 møller vil have en samlet produktion på årligt ca. 103.000.000 kWh, som vil kunne dække ca. 22.600 husstandes årlige elforbrug. Dette projekt har en forventet levetid på minimum 30 år.

Den anvendte mølletype, Vestas V136-4.2 MW, er sammensat af velkendt teknologi, og der er let adgang til reservedele. Vi forventer en effektiv, stabil drift, hvor man kan opnå synergi mellem volumen og mølletype.

 

Galleri

Tilpasset til omgivelserne

Projektet anvender nye vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Som det fremgår nedenfor, er landskabet omringet af skov og anvendes i dag til landbrug. Skoven samt de mange læhegn og niveauforskelle gør det muligt for møllerne at indgå udramatisk i landskabet.

Proces og tidslinje

Aftale med jordejer

Der er indgået aftale med de involverede jordejere om rammerne for projektet.

Ansøgning

Projektansøgningen er indsendt til kommunen, og Momentum afventer behandlingen i de relevante politiske udvalg. 

Igangværende

Borgerinddragelse

Momentum har afholdt et informationsmøde for lokalområdet. På mødet blev projektets detaljer præsenteret, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål og give sin mening til kende.

Igangværende

Udarbejdelse af lokalplan og VVM

Projektet er blevet godkendt til videre behandling i de relevante politiske udvalg, og lokalplanen for projektet er nu under udarbejdelse. I den forbindelse skal der redegøres for projektets påvirkning på miljøet gennem en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og som en del af en 8 ugers høringsperiode, afholdes der lovpligtigt borgermøde for lokalområdet. På mødet vil Energistyrelsen gennemgå VE-lovens forskellige ordninger.

Godkendelse af lokalplan

Byrådet har godkendt lokalplanen for projektet.

Tilladelse til nettilslutning

Projektet har opnået tilladelse til nettilslutning.

Byggetilladelse

Projektet har opnået byggetilladelse.

Konstruktion

Konstruktionen af vindmøllerne er sat i gang.

Idriftsættelse

Vindmøllerne er sat i drift.

Placering

Masser af vind og få forstyrrelser

Hver eneste mølles placering er analyseret og overvejet med en betragtning om, at den skal forstyrre omgivelserne mindst muligt, stå så visuelt harmonisk som muligt og samtidig give det størst mulige afkast ift. strøm.

Om Momentum
Energy Group A/S

udvikling. EJERSKAB. rådgivning. asset management

Momentum Energy Group A/S er en førende dansk aktør indenfor grøn energi, der strækker sig over projektudvikling, investering og forvaltning. Vi dækker alle stadier i sol- og vindenergiprojekter igennem hele værdikæden, fra vugge til grav.

Momentum arbejder med projektudvikling i Danmark, Sverige og Tyskland.

På tværs af organisationen har vi stor erfaring og stærke kompetencer inden for rådgivning og administration, og vi kan støtte vores kunder igennem hele værdikæden, samt hver eneste fase af aktivernes tekniske og økonomiske levetid: planlægning, konstruktion, drift, levetidsforlængelse, repowering, nedtagning samt salg og sourcing af projekter.

Din mening

Giv os feedback på projektet
Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com
Rijad-Avdagic
Rijad Avdagic
Teamleder, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 46
E-mail: rijad@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com